Đá Granite nhập khẩu
JuparanaCalifornia_VSNK_01
Mô tả sản phẩm:

 

Tên sản phẩm     : JuparanaCalifornia_VSNK_01

Mã sản phẩm      : VSNK_01

Xuất xứ                : Tây Ban nha

Thương hiệu       : VietStone

Màu sắc               : Vàng Da báo

Kích thước          : 600 X 600

Diễn giải               : Vàng Da báo

Copyright © 2013
Designed by ATV Media