Tên Dự án                        : DỰ ÁN HỒ TRÀM

 

Vị trí                                 :

 

Tổng Mức đầu tư             : 4 tỷ (USD)

 

Tổng hạn mục thi công    :

 

Tổng giá trị hạn mức       : 4 tỷ (VNĐ)

1  2  3  4  5    »    »|
Copyright © 2013
Designed by ATV Media